luni, 16 decembrie 2013

Arca lui Noe (film)

Din cauza răutăţii oamenilor Domnul Dumnezeu a decis să-i pedepsească pe aceştia printr-un potop care a durat 150 de zile.


Geneza, capitolul 6

13.Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: "Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ.
14.Tu însă fă-ti o corabie de lemn de salcâm. Ȋn corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară.
15.Corabia însă să o faci aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi, lăţimea ei de cincizeci de coţi, iar înălţimea de treizeci de coţi.
16.Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus.
17.Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va pieri.
18.Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta şi femeile fiilor tăi.
19.Să intre în corabie din toate animalele, din toate târâtoarele, din toate fiarele şi din tot trupul, câte două, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămână cu tine în viaţă.
20.Din toate soiurile de păsări înaripate după fel, din toate soiurile de animale după fel şi din toate soiurile de târâtoare după fel, din toate să intre la tine câte două, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămână în viată împreună cu tine.
21.Iar tu ia cu tine din tot felul de mâncare, cu care vă hrăniţi; îngrijeşte-te ca să fie aceasta de mâncare pentru tine şi pentru acelea".


Geneza, Capitolul 7

1.După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci în neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea Mea.
2.Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.
3.De asemenea şi din păsările cerului să iei: din cele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din toate păsările necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să le păstrezi soiul pentru tot pământul.
4.Căci peste şapte zile Eu voi vărsa ploaie pe pământ, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi am să pierd de pe faţa pământului toate făpturile câte am făcut".
21.Şi a murit tot trupul ce se mişca pe pământ: păsările, animalele, fiarele, toate vietăţile ce mişunau pe pământ şi toţi oamenii.
22.Toate cele de pe uscat, câte aveau suflare de viată în nările lor, au murit.
23.Şi aşa s-a stins toată fiinţa care se afla pe faţa a tot pământul, de la om până la dobitoc şi până la târâtoare şi până la păsările cerului, toate s-au stins de pe pământ, şi a rămas numai Noe şi ce era cu el în corabie.
24.Iar apa a crescut mereu pe pământ, o sută cincizeci de zile.


Geneza, capitolul 8

3.După o sută cincizeci de zile, a început a se scurge apa de pe pământ şi a se împuţina.
4.Iar în luna a şaptea, în ziua a douăzeci şi şaptea a lunii acesteia, s-a oprit corabia pe Munţii Ararat.Potrivit datelor biblice, arca lui Noe era o construcţie simplă, paralepipedică, construită din lemn de chiparos, tencuită cu smoală pe ambele părţi, lată de aproximativ 23 de metri, lungă de 140 de metri şi înaltă de alţi 14 metri; ea avea un singur geam, de mici dimensiuni, şi o singură uşă, aflată la jumătate. La rândul ei, "Epopeea lui Ghilgames" aminteşte de un potop universal şi de arca eroului Utnapistim, construită însă sub forma unui cub cu latura de 60 de metri.

Potrivit mărturiei preotului babilonian Beresos (475 i.Hr), consemnată şi de istoricul iudeo-roman Iosif Flavius, unele rămăsiţe ale Arcei lui Noe puteau fi aflate încă pe culmea abruptă a unui munte, numit de el "muntele kurzilor". Totodată, mai multe fragmente ale acesteia puteau fi găsite în unele locaşuri armene din vremea sa.

Descoperirile unui grup de exploratori turci şi chinezi pe muntele Ararat din Turcia.

Un site despre Arca lui Noe (engleza)

Niciun comentariu:

Subscriere email

Introduceți adresa email:

Delivered by FeedBurner