luni, 8 iulie 2013

Biserica Ortodoxă Română - familia se întemeiează pe căsătoria dintre bărbat şi femeie

Sfântul Sinod susţine definirea în Constituţia României a familiei întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.
Comunicat Patriarhia Română:


"În contextul dezbaterilor publice din ultimul timp referitoare la proiectul de modificare a Constituţiei României, Sfântul Sinod susţine definirea în legea fundamentală a familiei ca elementul natural şi fundamental al existenţei şi dezvoltării societăţii, care se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor şi beneficiază de sprijin şi ocrotire din partea statului şi a societăţii”.

Niciun comentariu:

Subscriere email

Introduceți adresa email:

Delivered by FeedBurner